Προσφορές Συναγερμών

Πακέτο Συναγερμού Artec AR-10

Πίνακας Συναγερμού 10 ζωνών με ενσωματωμένο κωδικοποιητή. Σε κουτί με μ/τ.

Πληκτρολόγιο 10 ζωνών με ενδεικτικά LED.

Εξωτερική Σειρήνα Αυτόνομη με προστασία σε άνοιγμα και αποκόλληση από τον τοίχο.

Εσωτερική Σειρήνα Πιεζοηλεκτρική με φάρο.

Έξι Μαγνητικές Επαφές Κατάλληλες για κουφώματα από αλουμίνιο ή ξύλο.

Δυο Ανιχνευτές Κίνησης Ψηφιακοί εμβέλειας 10 μέτρων.

Δυο Μπαταρίες 7ah για τον πίνακα και 1,3ah για την εξωτερική σειρήνα.

Δωρεάν σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων μας για 3 μήνες χωρίς καμία δέσμευση για εσάς.

Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 36 μηνών (3 έτη) Εξαιρούνται οι μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από εγγύηση 18 μηνών (1,5 έτος).

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Πακέτο Ασύρματου Συναγερμού Artec AFC-300

Ασύρματο πίνακα συναγερμού με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και εσωτερική σειρήνα 32 ασύρματων και 8 ενσύρματων ζωνών και LCD οθόνη ενδείξεων. Με ενσωματωμένο κωδικοποιητή για σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων. Απαιτείται τροφοδοσία 220VAC και σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή.

Δύο τηλεχειριστήρια 6 εντολών.

Ασύρματη εξωτερική σειρήνα με προστασία ανοίγματος καλύμματος και αποκόλλησης από τον τοίχο. Απαιτείται τροφοδοσία 220VAC.

Ασύρματη μαγνητική επαφή κατάλληλη για όλα τα είδη ανοιγμάτων.

Ασύρματο ανιχνευτή κίνησης ψηφιακό εμβέλειας 10 μέτρων.

Μπαταρίες για όλες τις συσκευές.

Δωρεάν σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων μας για 3 μήνες χωρίς καμία δέσμευση για εσάς.

Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 36 μηνών (3 έτη) Εξαιρούνται οι μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από εγγύηση 18 μηνών (1,5 έτος).                                                                                                                .

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Πακέτο Συναγερμού Bosch ICP-CC-408

Πίνακας Συναγερμού 8 ζωνών με ενσωματωμένο κωδικοποιητή. Σε κουτί με μ/τ.

Πληκτρολόγιο 8 ζωνών με οθόνη LCD.

Εξωτερική Σειρήνα Αυτόνομη με προστασία σε άνοιγμα και αποκόλληση από τον τοίχο.

Εσωτερική Σειρήνα Πιεζοηλεκτρική με φάρο.

Δέκα Μαγνητικές Επαφές Κατάλληλες για κουφώματα από αλουμίνιο ή ξύλο.

Δυο Ανιχνευτές Κίνησης Ψηφιακοί εμβέλειας 10 μέτρων.

Δυο Μπαταρίες 7ah για τον πίνακα και 1,3ah για την εξωτερική σειρήνα.

Δωρεάν σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων μας για 3 μήνες χωρίς καμία δέσμευση για εσάς.

Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 36 μηνών (3 έτη) Εξαιρούνται οι μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από εγγύηση 18 μηνών (1,5 έτος).

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Πακέτο Συναγερμού Paradox Spectra 5500

Πίνακας Συναγερμού 10 ζωνών με ενσωματωμένο κωδικοποιητή. Σε κουτί με μ/τ.

Πληκτρολόγιο 10 ζωνών με ενδεικτικά LED.

Εξωτερική Σειρήνα Αυτόνομη με προστασία σε άνοιγμα και αποκόλληση από τον τοίχο.

Εσωτερική Σειρήνα Πιεζοηλεκτρική με φάρο.

Δέκα Μαγνητικές Επαφές Κατάλληλες για κουφώματα από αλουμίνιο ή ξύλο.

Δυο Ανιχνευτές Κίνησης Ψηφιακοί εμβέλειας 10 μέτρων.

Δυο Μπαταρίες 7ah για τον πίνακα και 1,3ah για την εξωτερική σειρήνα.

Δωρεάν σύνδεση με το κέντρο λήψης σημάτων μας για 3 μήνες χωρίς καμία δέσμευση για εσάς.

Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 36 μηνών (3 έτη) Εξαιρούνται οι μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από εγγύηση 18 μηνών (1,5 έτος).

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

  • Artec AR-10 Kit


  • Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

  • Artec AFC-300


  • Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%


  • Bosch ICP-CC-408

  • Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%

  • Paradox SP5500

  • Δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%