Εκπαίδευση και Ενημέρωση

Η εταιρεία μας με την πολυετή της εμπειρία στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και προϊόντων που υποστηρίζεται από άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς εμπειρογνώμονες και μηχανικούς, καθώς και από θεσπισμένες διαδικασίες και εργαλεία. Η εταιρεία μας είχε ως κύρια αρχή να διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών της κεφαλαίων στην τεχνογνωσία. Όλο το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται κατάλληλα έτσι ώστε να έχει εμπεριστατωμένη γνώση του κλάδου στον οποίο απασχολείται. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι μας οι πελάτες είναι απόλυτα ικανοποιημένοι αλλά και που πολλές εταιρείες του χώρου ζητούν την συνεργασία μας για την εκπόνηση μελετών και έργων σε απαιτητικούς πελάτες τους και για την επίλυση δύσκολων τεχνικών προβλημάτων.

Η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους μηχανικούς με πολυετή εμπειρία που μπορούν να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν για οποιοδήποτε συστήματα ασφάλειας, επιτήρησης, επικοινωνίας, εικόνας και ήχου.

Είτε είστε επαγγελματίας στον κλάδο μας, είτε ιδιώτης που θέλετε να ενημερωθείτε για το σύστημα που έχετε στην κατοχή σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να οργανώσουμε το κατάλληλο σεμινάριο που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

Εκτός από τα σεμινάρια χρήσης που η εταιρεία μας παρουσιάζει σε κάθε πελάτη της μπορούμε να οργανώσουμε και το κατάλληλο θεωρητικό ή και πρακτικό σεμινάριο για κάθε επαγγελματία του κλάδου μας. Μερικά από σεμινάρια που πραγματοποιεί η εταιρεία μας είναι:

Χρήση και αξιοποίηση κέντρου λήψης σημάτων – κέντρου λήψης εικόνας

Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι κεντρικοί σταθμοί ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό και το λογισμικό που χρησιμοποιούν, η εταιρεία μας μπορεί να οργανώσει για εσάς και τους υπαλλήλους σας εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη σωστή χρήση του κέντρου σας αλλά και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που σας παρέχει και πιθανώς δεν χρησιμοποιούνται. Η εταιρεία μας διαθέτει μηχανικούς με πολύ μεγάλη εμπειρία στην εγκατάσταση και στη λειτουργία κέντρων λήψης σημάτων συναγερμού αλλά και κέντρων λήψης εικόνας.

Καλωδίωση, εγκατάσταση και προγραμματισμός ηλεκτρονικών συστημάτων

Εάν επιθυμείτε την επιστημονική αλλά και την πρακτική κατάρτιση στην εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων, η εταιρεία μας μπορεί να οργανώσει για εσάς και τους τεχνικούς σας εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη σωστή καλωδίωση που απαιτεί το εκάστοτε ηλεκτρονικό σύστημα, για τη σωστή εγκατάσταση και διασύνδεση των εξαρτημάτων αλλά και για το σωστό προγραμματισμό και παραμετροποίηση του.

Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας ηλεκτρονικών συστημάτων

Σήμερα η τεχνολογία στα ηλεκτρονικά συστήματα έχει ξεπεράσει κατά πολύ την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η αγορά. Τα σεμινάρια που οργανώνει η εταιρεία μας με αυτό το θέμα απευθύνονται κυρίως σε μηχανικούς πωλήσεων που θέλουν να ενημερωθούν αλλά και να αξιοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες των ηλεκτρονικών συστημάτων ώστε να παρέχουν στους πελάτες ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις.

Μελέτη και σχεδίαση έργων

Για εμάς η σωστή μελέτη και σχεδίαση των έργων είναι η προαπαιτούμενη αρχή για μία σωστή εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας οργανώνει σεμινάρια με αυτό το θέμα. Απευθύνονται κυρίως σε μηχανικούς πωλήσεων που θέλουν να ενημερωθούν για τα εργαλεία και τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούν ώστε κάθε προσφορά που θα δίνουν σε πελάτη να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του έργου, με σωστή και αναλυτική παρουσίαση.