Πελατολόγιο

Διαφήμιση μας οι πελάτες μας

Πάντοτε η καλύτερη μας διαφήμιση ήταν οι ευχαριστημένοι πελάτες μας. Από τη μικρότερη οικία έως τα πολυώροφα κτήρια, από το συνοικιακό κατάστημα έως τα μεγάλα πολυκαταστήματα, τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, η εταιρεία μας καλύπτει απόλυτα οποιαδήποτε ανάγκη προμήθειας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης.

Ποιοι είναι η πελάτες μας

Λόγω της βασικής μας αρχής για τη διατήρηση ύψιστων επιπέδων ασφάλειας η αναφορά μας σε επωνυμίες πελατών μας δεν είναι δυνατή. Για τον λόγο αυτό σας αναφέρουμε μόνο την ιδιότητα των μεγάλων πελατών μας.

  • Πρεσβείες και Οικίες Υψηλών Προσώπων

Πλήρη κάλυψη ασφάλειας με συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και έλεγχο πρόσβασης.

 

  • Εστιατόρια και Cafe

Πλήρη κάλυψη ασφάλειας, επικοινωνιών και οπτικοακουστικών μέσων με συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυα H/Y και πλήρη κάλυψη ήχου και εικόνας.

 

  • Στρατόπεδα και Τμήματα Ασφάλειας

Περιμετρικές κάλυψης με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης

 

  • Δημόσιες και Δημοτικές Υπηρεσίες

Πλήρη κάλυψη ασφάλειας και επικοινωνιών με συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, έλεγχο πρόσβασης, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα H/Y.

 

  • Βιομηχανίες και Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Πλήρη κάλυψη ασφάλειας και επικοινωνιών με συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, θυροτηλεοράσεις, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα H/Y