Εγκατάσταση και Συντήρηση

Η εταιρεία μας με την πολυετή της εμπειρία στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και προϊόντων που υποστηρίζεται από άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς εμπειρογνώμονες και μηχανικούς, καθώς και από θεσπισμένες διαδικασίες και εργαλεία. Η εταιρεία μας είχε ως κύρια αρχή να διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών της κεφαλαίων στην τεχνογνωσία. Όλο το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται κατάλληλα έτσι ώστε να έχει εμπεριστατωμένη γνώση του κλάδου στον οποίο απασχολείται. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι μας οι πελάτες είναι απόλυτα ικανοποιημένοι αλλά και που πολλές εταιρείες του χώρου ζητούν την συνεργασία μας για την εκπόνηση μελετών και έργων σε απαιτητικούς πελάτες τους και για την επίλυση δύσκολων τεχνικών προβλημάτων.

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα και άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία που μπορούν να καλωδιώσουν, να εγκαταστήσουν, να ρυθμίσουν αλλά και να συντηρήσουν οποιοδήποτε συστήματα ασφάλειας, επιτήρησης, επικοινωνίας, εικόνας και ήχου.

Κάθε εγκατάσταση αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλη προσοχή επιδιώκοντας τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία. Όλες οι οδεύσεις, διασυνδέσεις και ενώσεις ελέγχονται διεξοδικά ώστε να διασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία χωρίς προβλήματα.

Για τη ρύθμιση και την παραμετροποίηση των συστημάτων λαμβάνουμε πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην κάθε εγκατάσταση προσπαθώντας ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε πλήρως όλες τις δυνατότητες που μας παρέχει ο εξοπλισμός.

Μεγάλη σημασία δίνουμε και στην καλαισθησία του τελικού αποτελέσματος. Όπου είναι εφικτό, η καλωδίωση και ο εξοπλισμός τοποθετούνται χωνευτά στην κατασκευή ώστε να μην υπάρχει καμία παρέμβαση στην εμφάνιση του χώρου. Ακόμα όμως και όταν αυτό δεν είναι εφικτό τοποθετούνται με τη λιγότερο δυνατή παρέμβαση στο χώρο και στην αισθητική του.

Έπειτα από κάθε εγκατάσταση πραγματοποιούμε λεπτομερή έλεγχο με μετρήσεις αποδοτικότητας και έλεγχο σωστής λειτουργίας. Κάθε έργο παραδίδεται μόνο εφόσον ο έλεγχος αυτός έχει ολοκληρωθεί και έχουμε βεβαιωθεί πως το σύστημα και όλα τα επιμέρους εξαρτήματα λειτουργούν σωστά και έχουν ρυθμιστεί βάσει των απαιτήσεων.

Η εταιρεία μας παρέχει για κάθε σύστημα που εγκαθιστά εγγύηση καλής λειτουργίας που ξεκινά από το ένα έτος και φτάνει έως και το μοναδικό για τα δεδομένα της αγοράς διάστημα των δέκα ετών, ανάλογα με το σύστημα και την συντήρηση του.

Κάθε εγγύηση που προσφέρει η εταιρεία μας είναι εγγύηση αντικατάστασης. Αυτό σας εξασφαλίζει πως το σύστημα θα λειτουργεί πάντα χωρίς να περιμένετε εβδομάδες ή και μήνες για τον έλεγχο του εξοπλισμού από τον αντιπρόσωπο αφού ο εξοπλισμός θα αντικατασταθεί άμεσα με καινούριο και όχι με επιδιορθωμένο προϊόν αμφιβόλου λειτουργικής ικανότητας.

Η εταιρεία μας παρέχει επίσης πλήρη συντήρηση οποιουδήποτε συστήματος, είτε έχει εγκατασταθεί από εμάς είτε όχι. Κάθε συντήρηση περιλαμβάνει έλεγχο των αναλώσιμων και αντικατάσταση τους εάν αυτό απαιτείται, λεπτομερή έλεγχο του συστήματος και κάθε εξαρτήματος του με μετρήσεις αποδοτικότητας και έλεγχο σωστής λειτουργίας, έλεγχο της καλωδίωσης, των διασυνδέσεων και των ενώσεων και επιδιόρθωση κάθε βλάβης που θα διαπιστωθεί.

Η συντήρηση κάθε συστήματος είναι σημαντική για τη μακροχρόνια και σωστή λειτουργία του. Η εταιρεία μας για κάθε σύστημα που συντηρεί παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας. Για τα συστήματα που έχουμε εγκαταστήσει και συντηρούμε εμείς παρέχουμε επέκταση εγγύησης που μπορεί να φτάσει έως και τα δέκα έτη!