Μελέτη και Σχεδίαση

Η εταιρεία μας με την πολυετή της εμπειρία στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και προϊόντων που υποστηρίζεται από άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς εμπειρογνώμονες και μηχανικούς, καθώς και από θεσπισμένες διαδικασίες και εργαλεία. Η εταιρεία μας είχε ως κύρια αρχή να διοχετεύει το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών της κεφαλαίων στην τεχνογνωσία. Όλο το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται κατάλληλα έτσι ώστε να έχει εμπεριστατωμένη γνώση του κλάδου στον οποίο απασχολείται. Αυτός είναι και ο λόγος που όλοι μας οι πελάτες είναι απόλυτα ικανοποιημένοι αλλά και που πολλές εταιρείες του χώρου ζητούν την συνεργασία μας για την εκπόνηση μελετών και έργων σε απαιτητικούς πελάτες τους και για την επίλυση δύσκολων τεχνικών προβλημάτων.

Η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες και μηχανικούς που μπορούν να διεκπεραιώσουν τη μελέτη, τη σχεδίαση και την οικονομοτεχνική αναφορά για οποιοδήποτε συστήματα ασφάλειας, επιτήρησης, επικοινωνίας, εικόνας και ήχου.

Κάθε μελέτη ξεκινά με τον ακριβή προσδιορισμό των αναγκών που έχετε ώστε να διασφαλιστεί η πλήρη κάλυψη τους και η εγκατάσταση μόνο του απαραίτητου εξοπλισμού. Έπειτα πραγματοποιείται πλήρη και λεπτομερή μελέτη του χώρου για να καθορίσουμε το προσχέδιο του εξοπλισμού, της καλωδίωσης και της όδευσης αυτής.

Με αυτή την πλήρη και διεξοδική μελέτη διασφαλίζουμε το ότι η τελική οικονομοτεχνική αναφορά θα είναι ολοκληρωμένη χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνει περιττό κόστος για εξοπλισμό που ουσιαστικά δεν χρειάζεστε.

Αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος που η εταιρεία μας επιμένει στις σωστές και ολοκληρωμένες μελέτες και δε διαθέτει έτοιμα πακέτα προσφορών που στις περισσότερες περιπτώσεις ή θα είναι ελλιπή σε εξοπλισμό με αποτέλεσμα να μην καλυφθεί σωστά το σύστημα ή θα περισσεύει εξοπλισμός με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος.

Έπειτα από τη μελέτη ακολουθεί η αναλυτική σχεδίαση με τον καθορισμό τον προδιαγραφών, τη δημιουργία των τοπογραφικών σχεδίων, την ανάλυση του εξοπλισμού και της καλωδίωσης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί και την κοστολόγηση όλων των υλικών και των εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

Η σχεδίαση ολοκληρώνεται με την εκπόνηση οικονομοτεχνικής αναφοράς στην οποία αναλύονται όλα τα παραπάνω. Η αναφορά αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική για εσάς και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ελεύθερα είτε για να προχωρήσετε σε παραγγελία του έργου σε εμάς, είτε για να καθορίσετε προδιαγραφές σε άλλη εταιρεία, είτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση επιθυμείτε εσείς.